Mae Prifysgol Abertawe’n cynnig popeth sydd ei angen ar gyfer eich cynhadledd neu’ch digwyddiad. Gan gynnig ystod eang o ofodau i gynnal cyfarfodydd neu ddigwyddiadau ar draws dau gampws glan môr prydferth, rydym yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer eich cynhadledd yn Abertawe.

Yn ogystal â darparu rhai o’r lleoliadau gorau ar gyfer cynnal cynadleddau a digwyddiadau yng Nghymru, mae Prifysgol Abertawe hefyd yn cynnig arlwyo ardderchog ar gyfer digwyddiadau ac ystod o gyfleusterau ar y safle i’ch cynadleddwyr eu mwynhau; gan gynnwys llety ar y safle i gynadleddwyr rhwng mis Mehefin a mis Medi a thîm o staff Gwasanaethau Digwyddiadau ymrwymedig sydd â degawdau o brofiad ym maes rheoli a chefnogi digwyddiadau.

Darganfyddwch fwy am ein diweddariadau Covid-19 yma.

Cynadleddau

Mae gennym flynyddoedd o brofiad o groesawu cynadleddau, digwyddiadau ac arddangosfeydd i dde-orllewin Cymru. Beth bynnag y bo anghenion eich digwyddiad, gallwn eu diwallu. Ceir rhagor o wybodaeth yma

Play button

Derbyniadau a Lletygarwch

Ni waeth a ydych yn cynnal brecwast busnes bach neu'n trefnu cinio mawreddog pwysig, rydym ymysg y lleoliadau mwyaf blaenllaw yn Abertawe ar gyfer cynnal digwyddiadau, a gallwn sicrhau y bydd eich achlysur yn un cofiadwy, gyda bwyd o'r radd flaenaf, sylw i fanylion a gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol.

Play button

Digwyddiadau Chwaraeon

Mae ein cyfleusterau chwaraeon gyda'r gorau yng Nghymru. Cliciwch yma i weld sut gallwn eich helpu i gynnal digwyddiadau chwaraeon penigamp yn Abertawe.

Play button

Grwpiau a Chyrsiau

Mae Abertawe wedi bod yn ddewis cyrchfan cyntaf ar gyfer grwpiau astudio a gwersylloedd haf ers blynyddoedd. Darllenwch fwy am ein cyfleusterau campus a'n llety gwerth arbennig ar gyfer grwpiau yn Abertawe, yn agos at Benrhyn Gŵyr.

Play button

Priodasau

Mae ein safle eiconig, y Neuadd Fawr, ar ein Campws y Bae hyfryd ger y traeth yn lleoliad perffaith yn Abertawe ar gyfer priodasau a dathliadau.

Play button

Event Experts

Mae Prifysgol Abertawe yn fwy na lleoliad cyfarfodydd a digwyddiadau â channoedd o gyfleusterau amlbwrpas a llety ar y safle yng nghanol Abertawe yn ne-orllewin Cymru – ar ben hynny, mae gennym dîm o weithwyr proffesiynol iawn sydd â phrofiad helaeth o’r diwydiant digwyddiadau ac sy’n gallu eich helpu gydag unrhyw agwedd ar eich digwyddiad, o gynllunio i reolaeth ar y safle. Cliciwch yma i weld sut gallwn eich helpu i gynnal digwyddiad gwirioneddol lwyddiannus.