Amdanom Ni

Gall Prifysgol Abertawe gynnig popeth mae ei angen ar eich digwyddiad

Mae Prifysgol Abertawe’n brifysgol a arweinir gan ymchwil sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae cymuned y Brifysgol yn ffynnu ar archwilio a darganfod ac mae’n cynnig y cydbwysedd cywir o addysgu ac ymchwil rhagorol i gyd-fynd ag ansawdd bywyd ardderchog.

Mae’r Brifysgol wedi mwynhau cyfnod o dwf aruthrol ac, yn ddiweddar, rydym wedi cyflawni ein huchelgais o fod yn un o’r 30 o brifysgolion ymchwil gorau, gan wibio i fyny tabl cynghrair Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 i safle 26 yn y Deyrnas Unedig, o safle 52 yn 2008. Mae rhagor o wybodaeth am y Brifysgol ar gael yma.

Mae Digwyddiadau a Lletygarwch Prifysgol Abertawe yn rhan o Adran Rheoli Ystadau a Chyfleusterau y Brifysgol. Rydym yn cynnig ystod eang o leoliadau ardderchog, fforddiadwy ac amlbwrpas i gynnal digwyddiadau ar ddau gampws yng nghanol tirwedd hyfryd â golygfeydd godidog dros Fae Abertawe yn ne Cymru.

Yn ogystal â channoedd o ystafelloedd cyfarfod modern, wedi’u cyfarparu’n dda, rydym yn cynnig llety ar y safle, cyfleusterau o’r radd flaenaf i’ch cynadleddwyr a thîm o staff ymroddedig â degawdau o brofiad yn y diwydiant digwyddiadau a lletygarwch sy’n awyddus i helpu i wneud eich digwyddiad nesaf yn llwyddiant ysgubol.

Mae ein lleoliad yn ddelfrydol. Rydym o fewn pellter hwylus o draffordd yr M4 a thair awr yn unig o Lundain yn y car neu ar y trên. Ar ben hynny, bydd ein dau leoliad ger y traeth, ar gyrion atyniad enwog Penrhyn Gŵyr (yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf), yn sicrhau bod eich digwyddiad yn un arbennig iawn.


Does dim angen chwilio ymhellach am eich lleoliad cynadledda a digwyddiad delfrydol yng Nghymru.

Ni yw'ch lleoliad cynadledda a digwyddiad delfrydol yng Nghymru