Gwadiad a Hawlfraint

Prifysgol Abertawe sy’n berchen ar hawlfraint y wefan hon a’i chynnwys. Cedwir pob hawl.

Gwaherddir ailddosbarthu neu atgynhyrchu ei chynnwys cyfan neu ran ohono ar unrhyw ffurf ac eithrio’r canlynol:

  • cewch argraffu neu lawrlwytho rhannau i yriant caled lleol at ddibenion personol ac anfasnachol yn unig
  • cewch gopïo’r cynnwys i drydydd partïon unigol at eu defnydd personol, ar yr amod eich bod yn cydnabod y wefan fel ffynhonnell y deunydd

Ni chewch, ac eithrio â’n caniatâd ysgrifenedig pendant, ddosbarthu’r cynnwys neu ei ddefnyddio at ddibenion masnachol. Ni chewch ei drosglwyddo na’i storio ar unrhyw wefan arall neu ar unrhyw system adalw electronig arall.