Preifatrwydd a Chwcis

POLISI CWCIS

YNGLŶN Â CHWCIS

Yn debyg i’r rhan fwyaf o wefannau sylweddol, weithiau byddwn yn defnyddio technoleg safonol o’r enw ‘cwcis’ drwy’r wefan hon.

Mae cwcis yn ffeiliau testun bychain sy’n cynnwys darnau o wybodaeth a gedwir gan eich porwr ar yriant caled eich cyfrifiadur neu’r ddyfais rydych yn ei defnyddio i gyrchu ein gwefannau.

Gan ddibynnu ar y gwasanaethau rydych yn gofyn amdanynt, neu sy’n cael eu darparu ar wefannau, gall yr wybodaeth sy’n cael ei storio ar gwci ymwneud â’ch arferion pori ar wefannau neu gall fod yn rhif dynodi unigryw i alluogi gwefannau i ‘gofio’ amdanoch pan fyddwch yn dychwelyd. Gall gwefannau ddarllen cwcis pan fyddwch yn dychwelyd iddynt. Yn gyffredinol, nid yw cwcis yn cynnwys gwybodaeth bersonol sy’n galluogi’r wefan i’ch adnabod, oni bai eich bod wedi darparu gwybodaeth o’r fath i’r gwefannau.

SUT RYDYM YN DEFNYDDIO CWCIS

Gallwn ddefnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth ddienw am eich arferion pori, y gellir ei chyfuno â data gan yr holl ddefnyddwyr eraill. Mae hyn yn caniatáu i ni ddadansoddi rhyngweithio er mwyn gwneud y safle mor effeithiol â phosib.

SUT I REOLI CWCIS

Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn derbyn cwcis yn awtomatig ond, fel arfer, gallwch newid dewisiadau neu osodiadau eich porwr gwe i reoli cwcis a chyfyngu arnynt.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r rheolwyr isod i alluogi neu i analluogi gwasanaethau ar ein gwefan sy’n defnyddio cwcis.

Mae’r broses ar gyfer newid y dewisiadau neu’r gosodiadau’n dibynnu ar y porwr gwe rydych yn ei ddefnyddio. Os hoffech reoli cwcis eich hun neu atal eich cyfrifiadur neu ddyfais arall rhag derbyn cwcis, ewch i adran cymorth eich porwr gwe (er enghraifft, Internet Explorer neu Firefox) lle gwelwch wybodaeth am sut i wneud hyn.
Sylwer, drwy ddileu cwcis neu atal eich dyfais rhag derbyn cwcis yn y dyfodol, mae’n bosib na fyddwch yn gallu cyrchu rhannau neu nodweddion penodol o’n gwefan neu ddefnyddio holl nodweddion ein gwefan.