Cyfleusterau’r Campws

Mae’n cyfleusterau campws ar gael i bob cynadleddwr a mynychwr digwyddiad eu mwynhau.

Campws Parc Singleton Campws y Bae
Heyrn smwddio / byrddau ar gael X Yn y golchdy
Golchdy
Archfarchnad
Banc
Bar Os archebir o flaen llaw Os archebir o flaen llaw
Swyddfa’r Post X
Y Gampfa (talu wrth fynd) 5 munud ar droed
Pwll nofio 5 munud ar droed X
Mynediad uniongyrchol i’r traeth X
Gwasanaethau bws i’r cyhoedd
Arhosfan tacsis
WiFi am ddim ym mhob ardal

Campws y Bae

Caffis, bariau a siopau coffi lle gallwch ymlacio a chymdeithasu cyn neu ar ôl eich digwyddiad

Llyfrgell o’r radd flaenaf

Archfarchnad Tesco Express

Banc Santander

Golchdy

Y Gampfa, neuadd chwaraeon a chyfleusterau chwaraeon awyr agored

 

Llety ar y Campws sy'n 100% en suite

Campws Parc Singleton

Caffis, bariau a siopau coffi lle gallwch ymlacio a chymdeithasu cyn neu ar ôl eich digwyddiad

Llyfrgell â stoc gyflawn

Archfarchnad Mycostcutter gyda gwasanaeth Swyddfa’r Post

Banc Santander

Canolfan y Celfyddydau Taliesin gyda’i rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau diwylliannol, o berfformiadau cerddoriaeth fyw i sinema fyd

Cyfleusterau chwaraeon ag enw da rhyngwladol, gan gynnwys campfeydd, cwrtydd sboncen a badminton a Phwl Cenedlaethol Cymru.

Llety ar y Campws 3* a 4*