Swansea University Events and Hospitality

Swansea University is home to a range of first class conference and event spaces.

Edrych i mewn ac allan

Cyrraedd ar Gampws y Bae

Gallwch gyrraedd rhwng 2pm ac 8pm bob dydd. Os ydych chi’n cyrraedd ar ôl 8pm, bydd y dderbynfa ar agor a byddwn yn rhoi eich allwedd i chi, ond byddwch chi’n derbyn gwasanaeth cyfyngedig a ddarperir gan ein tîm diogelwch. Mae’r dderbynfa ar agor 24 awr.

Cyrraedd Campws Parc Singleton

Gallwch gyrraedd rhwng 2pm ac 8pm bob dydd. Os ydych chi’n cyrraedd ar ôl 8pm, bydd y dderbynfa ar agor a byddwn yn rhoi allwedd i chi, ond bydd gwasanaeth cyfyngedig a ddarperir gan ein tîm o borthorion nos. Mae’r dderbynfa ar agor 24 awr.

Mae'r ystafelloedd yn gyfforddus ac mae'r lleoliad yn berffaith!