Swansea University Events and Hospitality

Swansea University is home to a range of first class conference and event spaces.

Cynadleddwyr

Yn mynd i ddigwyddiad ym Mhrifysgol Abertawe?

Mae’r holl wybodaeth hanfodol ar gael yma:

Cyrraedd Prifysgol Abertawe
Mae teithio i Abertawe ar gyfer cynhadledd neu ddigwyddiad yn hwylus dros ben. Mae ein dau gampws o fewn pellter hwylus o draffordd yr M4 sy’n golygu bod teithio yn y car yn gyfleus iawn. Ac mae teithio ar y trên yn ddidrafferth hefyd oherwydd y trenau rheolaidd sy’n teithio rhwng Llundain a Gorsaf Stryd Fawr Abertawe a lleoliadau ledled de Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth am deithio i Brifysgol Abertawe ar gael yma.


 

Parcio ar Gampws Parc Singleton

I gynadleddwyr dydd sy’n dod i ddigwyddiadau yn ystod yr wythnos ar Gampws Parc Singleton, mae ein dau brif faes parcio oddi ar y campws: tua dwy funud o gerdded i’r gorllewin o’r campws neu saith munud i’r dwyrain. Mae staff ar ddyletswydd yn y meysydd parcio rhwng 9am a 5pm a’r taliadau yw £3.50 y dydd i gerbydau gyrrwr yn unig neu £3.00 i yrwyr â theithwyr. Codir £2.00 fesul car am barcio ar ôl 1pm.

Ar benwythnosau, gyda’r hwyr ac ar gyfer cynadleddwyr 24 awr, mae parcio ar gael ar y campws*

Parcio ar Gampws y Bae

Mae gennym nifer cyfyngedig o leoedd parcio talu ac arddangos ar Gampws y Bae. Anogir ymwelwyr i ddefnyddio’r gwasanaeth Parcio a Theithio ar Ffordd Fabian sy’n gweithredu gwasanaeth bws rheolaidd i Gampws y Bae. Cost y gwasanaeth yw£4.00 am hyd at bum person mewn un cerbyd.

Ar benwythnosau, gyda’r hwyr ac ar gyfer cynadleddwyr 24 awr, mae parcio ar gael ar y campws*

*Mae’n rhaid i gynadleddwyr preswyl sy’n cyrraeddcyn 4pm yn ystod yr wythnosbarcio yn un o’r meysydd parcio oddi ar y campws i’r dwyrain neu i’r gorllewin o’r campws.Caiff cynadleddwyr preswyl ddod â’u ceir ar y campwsar ôl 4pm a pharcio ym Maes Parcio 2 ar waelod y campws tan ddiwedd eu hymweliad.Mae’n rhaid casglu Hysbysiad Parcio Dros Dro o dderbynfa’r cynadleddwyr wrth gyrraedd a’i arddangos mewn man amlwg yn ffenestr blaen y car. Bydd trefnydd eich digwyddiad yn gallu rhoi rhagor o wybodaeth i chi am hyn.

Ynglŷn â’r ardal

Prifysgol Abertawe yw’r lleoliad delfrydol i archwilio atyniadau Abertawe.
Mae canol y ddinas gerllaw yn cynnig cyfleoedd siopa gwych ym marchnad dan do fwyaf Cymru a Chanolfan Siopa’r Cwadrant.
Ond y traethau a’r baeau sy’n gwneud Abertawe’n gyrchfan digwyddiad gwirioneddol arbennig.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y gallwch ei weld a’i wneud yn Abertawe, ewch i www.dewchifaeabertawe.com.