Campus y Bae

Ein Campws newydd sbon o’r radd flaenaf yn y Bae, gyda’r Neuadd Fawr eiconig, amlbwrpas yn y canol, yw’r lleoliad perffaith i gynnal digwyddiadau o bob math.

P’un a ydych yn cynnal perfformiad cerddorol, yn trefnu cynhadledd ryngwladol bwysig neu ginio mawreddog, mae Campws y Bae yn cynnig mannau cyfarfod rhagorol mewn lleoliad godidog ger y traeth.

Y Neuadd Fawr

Y prif le yn ein Neuadd Fawr drawiadol nodedig yw Awditoriwm ysblennydd 700 o seddi Syr Stanley Clarke ar y llawr cyntaf. Mae’r llawr gwaelod yn cynnwys naw ystafell ychwanegol sy’n amrywio o ardaloedd bach, gwastad ar gyfer ymneilltuo i seddau rhenciog arddull darlithfa, sy’n berffaith ar gyfer cynadleddau mwy y mae angen lle ychwanegol arnynt.

Dysgwch fwy yma

Yr Ysgol Reolaeth

Mae’r Ysgol Reolaeth o’r radd flaenaf yn meddu ar Atriwm gwydr nodedig, ac ystafelloedd cyfarfod ac ystafelloedd cyffredin yn null Harvard; sy’n ei gwneud yn lleoliad cyflawn ynddo’i hun. Mae’n berffaith ar gyfer cynadleddau, digwyddiadau ac arddangosfeydd llai, neu gellir ei ddefnyddio ar gyfer ystafelloedd ychwanegol i sesiynau grŵp mewn digwyddiadau mwy sy’n digwydd yn y Neuadd Fawr.

Dysgwch fwy yma

Y Coleg

Mae’r Coleg yn meddu ar atriwm canolog aml-lawr, gydag ystafelloedd seminar, cyfarfod ac amlbwrpas o’i amgylch. Mae’n berffaith ar gyfer cynadleddau, digwyddiadau ac arddangosfeydd llai, neu gellir ei ddefnyddio ar gyfer ystafelloedd ychwanegol i sesiynau grŵp mewn digwyddiadau mwy o faint sy’n digwydd ar Gampws y Bae.

Dysgwch fwy yma

Y Twyni

Mae Y Twyni, sef yr adeilad mwyaf newydd ar Gampws y Bae, yn gartref i ystod o ystafelloedd cyfarfod neu ddigwyddiadau. Mae’r adeilad dau-lawr yn cynnwys ystod o ystafelloedd llawr gwastad hyblyg sydd â chapasiti yn amrywio o 40 – 350 o gyfranogwyr.

Dysgwch fwy yma