Yn galw ar fusnesau Abertawe!

Mae Prifysgol Abertawe’n cynnig ystafelloedd cyfarfod o’r radd flaenaf, dafliad carreg ohonoch.

Os ydych yn chwilio am rywle ar gyfer digwyddiad rhwydweithio, i lansio cynnyrch, i gynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol neu ar gyfer gweithgaredd adeiladu tîm, gellir dod o hyd i’r man perffaith yn un o’r nifer o ystafelloedd cyfarfod amlbwrpas ar draws ein dau gampws.

Gyda chysylltiadau trafnidiaeth o ganol y ddinas, gall eich lleoliad delfrydol fod yn agosach nag y byddech yn meddwl…

O'r parc...

Mae Campws Parc Singleton, sydd wedi’i leoli mewn parcdir ac sy’n edrych allan dros Fae Abertawe, yn cynnig dros 100 o fannau amlbwrpas i ddiwallu eich holl anghenion o ran cyfarfodydd a digwyddiadau. O ddarlithfeydd traddodiadol i ystafelloedd mawr a gwastad, gallwn addasu i ddigwyddiadau o bob math.

Campws Parc Singleton

...i'r traeth

Gyda thraeth preifat a gwarchodfa natur, a munudau’n unig o’r M4, Campws y Bae Prifysgol Abertawe yw un o’r lleoliadau mwyaf cyffrous yng Nghymru. Mae gennym ddarlithfeydd, ystafelloedd cyfarfod gyda chyfleusterau clyweledol o’r radd flaenaf ac awditoriwm enfawr 700 sedd – dyma’r lleoliad perffaith ar gyfer digwyddiadau a chyfarfodydd o unwaith fath.

Campws y Bae

Mynnwch ragor o wybodaeth am ein cyfraddau cystadleuol i gynadleddwyr, a hyd yn oed llety haf i ddigwyddiadau mwy.

Cysylltwch â ni heddiw i drefnu amser i ymweld â Phrifysgol Abertawe er mwyn dechrau cynllunio eich cyfarfod neu eich digwyddiad nesaf.