Digwyddiadau Chwaraeon

Chwilio am y lleoliad perffaith i gynnal digwyddiadau chwaraeon? Nid oes lleoliad gwell na Phrifysgol Abertawe!

Mae ein cyfleusterau chwaraeon yn agos at bum milltir o draethau tywodlyd ac maent ymysg y cyfleusterau chwaraeon gorau mewn prifysgol yn y DU.

Mae’r lleoliad rhagorol hwn, ynghyd â’r cyfleusterau ardderchog a’n profiad helaeth o drefnu a chefnogi digwyddiadau a chystadlaethau chwaraeon ar bob lefel, wedi caniatáu i ni gynnal digwyddiadau Ewropeaidd a rhyngwladol o bwys.

Mae’n ein portffolio nodedig o ddigwyddiadau chwaraeon yn cynnwys Pencampwriaeth Athletau Ewrop yr IPC  a  Phencampwriaeth Cyffwrdd Ewrop FIT a Pencampwriaeth Rygbi Saith Bob Ochr Prifysgolion y Byd FISU.

Felly, p’un a ydych yn paratoi ar gyfer cystadleuaeth bwysig, yn trefnu gwersyll hyfforddi neu gyfarfod clwb, neu os hoffech ymgysylltu â’r gymuned leol, bydd ein cyfleuster amlbwrpas, hyblyg, mewn lleoliad delfrydol rhwng canol Dinas Abertawe a phenrhyn Gŵyr yn sicrhau bod eich digwyddiad chwaraeon yn un cofiadwy.

Dysgwch pam fod Coleg Brighton yn dewis ein cyfleusterau ar gyfer eu hyfforddiant cyn y tymor:

Credyd fideo i Halsbury Sport. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth ynghylch eu   teithiau chwaraeon i ysgolion.

Archwiliwch ein cyfleusterau chwaraeon:

Mae’r cyfleusterau sydd ar gael yn ein Pentref Chwaraeon gwerth £20 miliwn yn cynnwys:

  • Pwll Cenedlaethol Cymru
  • Stadiwm athletau â thrac wyth lôn
  • Canolfan hyfforddi athletau dan do
  • Dau gae Astroturf dyfrsail â llifoleuadau
  • Campfa â mwy nag 80 o orsafoedd ymarfer
  • Cyrtiau sboncen a thenis
  • Gwasanaethau ffisiotherapi
  • 1100 o ystafelloedd gwely en suite o fewn 50 metr o’r cyfleusterau
Athletics
Swimming

Ymysg y cyfleusterau chwaraeon gorau mewn prifysgol yn y DU