Swansea University Events and Hospitality

Swansea University is home to a range of first class conference and event spaces.

Adeilad Wallace

Mae Adeilad Wallace, sy’n adeilad rhestredig Gradd II, â’i gyntedd marmor a’i brif neuadd trawiadol, yn lleoliad deniadol i gynnal cynadleddau a digwyddiadau llai

Mae gan y ddarlithfa ddeniadol seddau i hyd at 140 o gynadleddwyr ac mae’r cyntedd yn berffaith ar gyfer rhwydweithio, derbyniadau ac arddangosfeydd bach.

Stairs
Meeting room

Niferoedd Cynadleddwyr

Darlithfa Wallace

  • Ystafell Fwrdd N/A
  • Ystafell Ddosbarth N/A
  • Theatr 140
  • Cabare N/A