Y Pentref Chwaraeon

Mae Pentref Chwaraeon Prifysgol Abertawe yn Ganolfan Rhagoriaeth Chwaraeon yng Nghymru

Mae’r ganolfan o fri rhyngwladol yn cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf sy’n golygu ei bod yn lleoliad delfrydol i gynnal eich digwyddiad chwaraeon nesaf yng Nghymru.

Rhai o’r Cyfleusterau Dan Do yn ein Pentref Chwaraeon:

  • Neuadd chwaraeon amlbwrpas
  • Stiwdios ymarfer corff
  • Cyrtiau sboncen, badminton, pêl-rwyd a phêl-fasged
  • Ystafelloedd cyfarfod
  • Canolfan Hyfforddi dan do â thrac rhedeg 60m â 6 lôn; pwll neidio naid hir a naid driphlyg; naid uchel; naid polyn; caets taflu a rhwyd gwaywffon ac ystafelloedd newid.
  • Pwll Cenedlaethol Cymru

Rhai o Gyfleusterau Awyr Agored y Pentref Chwaraeon:

  • Trac Athletau Rhyngwladol Dosbarth A gyda phyllau naid polyn a naid uchel; pyllau naid hir a naid driphlyg; mannau a chaets taflu; eisteddle â 400 o seddau i wylwyr a system annerch y cyhoedd.
  • Chwe chwrt tennis pob tywydd
  • Meysydd chwarae o safon ryngwladol
  • Dau gae Astroturf dyfrsail o neilon wedi’i wau ar gyfer pob tywydd