Campws Parc Singleton

Mae gan Gampws Parc Singleton fwy na 100 o fannau hyblyg i ddiwallu’ch holl anghenion cyfarfod a digwyddiad.

O ddarlithfeydd wedi’u cyfarparu’n dda i fannau mawr â llawr gwastad, gallwn ddarparu ar gyfer digwyddiadau o bob maint a ffurf. Mae ein holl ystafelloedd yn cynnwys cyfleusterau clyweledol o’r radd flaenaf ac WIFI heb unrhyw gost ychwanegol. Rydym yn cynnig cyfleusterau TG a chynadledda fideo o’r safon uchaf, gan gynnwys ystod o ystafelloedd hyfforddiant TG wedi’u cyfarparu’n llawn.

Dyma ein lleoliadau mwyaf poblogaidd i gynnal digwyddiad ar Gampws Parc Singleton:

Tŷ Fulton

Mae Tŷ Fulton yn cynnig ystod eang o ystafelloedd ar gyfer digwyddiadau, cynadleddau a chyfarfodydd y gellir eu defnyddio at unrhyw ddiben o weithdai a seminarau i arddangosfeydd llai, arddangos posteri a derbyniadau.

Dysgwch fwy yma

Faraday

Gyda chyntedd golau ac eang, darlithfa fawr â seddau haenog a chyfres o ddarlithfeydd llai ar gael yn gyfagos i sesiynau grŵp, mae Faraday yn berffaith ar gyfer cynadleddau mawr, cyfarfodydd, a digwyddiadau o bob math a maint.

Dysgwch fwy yma

James Callaghan

Tuag at ymyl dwyreiniol Campws Singleton, mae adeilad James Callaghan yn gartref i ddarlithfa gyda chapasiti o 130 a mannau llawr gwastad sy’n berffaith ar gyfer cyfarfodydd neu ddigwyddiadau llai o faint.

Dysgwch fwy yma

Keir Hardie

Tuag at ymyl dwyreiniol Campws Singleton, mae adeilad Keir Hardie yn gartref i ystod eang o ystafelloedd cyfarfod llai gyda chapasiti yn amrywio o 10-48.

Dysgwch fwy yma