Swansea University Events and Hospitality

Swansea University is home to a range of first class conference and event spaces.

Y Core

The Core yw ein prif ardal fwyta ar Gampws y Bae.

Hwn yw’r lle perffaith i gynnal cinio bwffe i’ch cynadleddwyr neu gellir ei drawsnewid yn lleoliad cinio mawreddog ar gyfer hyd at 260 o westeion.

Gyda’i bar a’i hardal ymlacio ei hun, gellir neilltuo rhan ddwyreiniol The Core a’i defnyddio fel ystafell breifat i gynnal cyfarfodydd neu ddigwyddiadau llai o bob math.

Ein prif ardal fwyta ar Gampws y Bae

Perffaith ar gyfer ciniawau bwffe mewn cynadleddau mawr a chiniawau mawreddog