Gwleddoedd a Chiniawau Gala

Prifysgol Abertawe yw’r lleoliad perffaith i gynnal eich cinio mawreddog

Yn ogystal â phryd o fwyd tri chwrs moethus cofiadwy, mae ein pecynnau cinio mawreddog hefyd yn cynnwys lleiniau bwrdd a napcynnau gwyn, cyllid a ffyrc a gwydrau o’r radd flaenaf.

Os hoffech drefnu noson fythgofiadwy i’ch gwesteion, gall ein tîm profiadol o arbenigwyr digwyddiadau eich helpu gyda’r elfennau arbennig hynny a fydd yn gwneud eich digwyddiad yn wirioneddol gofiadwy. Gyda chynllun yr ystafell, goleuadau, cerddoriaeth ac adloniant, gorchuddion cadair, rhubanau, blodau ac addurniadau cain, gallwn eich helpu i drawsnewid unrhyw le’n lleoliad cyfoes a soffistigedig i gynnal cinio mawreddog.

 

Rydym wedi cynnal cannoedd o giniawau llwyddiannus dros y blynyddoedd.  Mae digwyddiadau diweddar yn cynnwys:

  • cinio ac adloniant gyda’r hwyr ar gyfer Cymdeithas Cyn-ddisgyblion Ysgol Dynevor
  • noson i ddathlu Cymrodorion Anrhydeddus Prifysgol Abertawe
  • chinio mawreddog Academi Hywel Teifi