Diwallu’ch anghenion

Yn Nhîm Digwyddiadau a Lletygarwch Prifysgol Abertawe, mae ein cwsmeriaid yn bwysig i ni

Ni fyddwn yn gwneud môr a mynydd o ddiwallu’ch anghenion diet! Os oes gan eich gwesteion anghenion arbennig ar seiliau meddygol neu grefyddol, byddwn bob amser yn gwneud ein gorau glas i ddiwallu eu hanghenion a chynnig bwyd blasus a maethlon iddynt.

Ym Mhrifysgol Abertawe, nid yw dietau arbennig yn ystyriaeth ymylol. Rydym yn cynllunio ein bwydlenni digwyddiad yn ofalus iawn, ac ni waeth pa ddiet rydych yn ei ddilyn, rydym yn siŵr y  cewch eich bodloni.

Gallwn ddarparu ar gyfer y dietau arbennig canlynol:

  • Dim cynnyrch llaeth
  • Dim glwten
  • Dim lactos
  • Dim soia
  • Llysieuwyr
  • Fegan
  • Diabetig
  • Halal