Arbenigwyr Digwyddiadau

Mae ein tîm profiadol o  Arbenigwyr Digwyddiadau yn ysgwyddo’r baich o drefnu digwyddiad

Gyda blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant digwyddiadau, rydym yn deall faint o amser ac egni sy’n angenrheidiol i greu cyfarfod neu ddigwyddiad llwyddiannus.

Felly, p’un a ydych yn trefnu cynhadledd, cinio, lansiad neu ddigwyddiad chwaraeon mawr, rydym yma i’ch helpu.

Gyda’n pecyn  Arbenigwyr Digwyddiadau llawn, byddwn yn rheoli’ch digwyddiad ar eich rhan o’r dechrau hyd y diwedd. Os yw’n well gennych reoli’r digwyddiad eich hun ond os hoffech ddirprwyo elfennau penodol, gallwn greu pecyn pwrpasol i ddiwallu’ch anghenion.

 

 

Gall ein Harbenigwyr Digwyddiadau eich helpu gyda’r canlynol:

  • Cynllunio amserlen/rhaglen eich digwyddiad
  • Cyllidebu
  • Cyfrifyddu a gweinyddiaeth ariannol
  • Cyfathrebu â chynadleddwyr a marchnata’ch digwyddiad
  • Cofrestru ar-lein
  • Datblygu gwefan
  • Cynhyrchu pecynnau cynadleddwyr
  • Dylunio ac argraffu rhaglen
  • A llawer, llawer mwy