Parcio Ceir

Gwybodaeth am barcio i gynadleddwyr sy’n dod i ddigwyddiadau a gynhelir ar gampysau’r Brifysgol.

Campws Parc Singleton

I gynadleddwyr dydd sy’n dod i ddigwyddiadau yn ystod yr wythnos:

Mae lleoedd parcio ar gael yn y Rec (7 munud ar droed i’r campws, tua’r dwyrain) neu faes parcio Pub on the Pond (2 funud ar droed i’r campws, tua’r gorllewin). Diogelir y meysydd parcio rhwng 9am a 5pm.  Gwiriwch gostau parcio yma. 

Gweler y map yn dangos lleoliadau’r meysydd parcio.

I’r rhai hynny sy’n dod i ddigwyddiadau gyda’r hwyr a thros y penwythnos:

Gall cynadleddwyr barcio am ddim ar y campws os oes lle. Ewch i’r brif fynedfa a bydd lleoedd ar gael ym maes parcio 2 neu faes parcio 3 – gweler y map.

I gynadleddwyr preswyl:

Gall cynadleddwyr sy’n aros mewn llety ar y campws barcio ar y safle ar yr amod eu bod yn cyrraedd ar ôl 4pm ac os oes lleoedd ar gael. Gall cynadleddwyr ddod â’u ceir ar y campws a pharcio ym maes parcio 2 neu faes parcio 3 (gweler y map <https://conferencesandevents.swansea.ac.uk/website/wp-content/uploads/2017/06/singleton-car-parks.jpg>) am hyd eu harhosiad. Mae’n rhaid casglu hysbysiad parcio dros dro o Dderbynfa’r Preswylfeydd wrth gyrraedd a’i arddangos mewn man amlwg yn ffenestr flaen y car.

Dylai cynadleddwyr fynd i faes parcio’r Rec neu faes parcio Pub on the Pond os ydynt yn cyrraedd cyn 4pm neu os nad oes lle ar y campws.

Campws y Bae

I gynadleddwyr dydd sy’n dod i ddigwyddiadau yn ystod yr wythnos:

Nifer cyfyngedig iawn o leoedd parcio sydd ar gael ar Gampws y Bae, a bydd trefnydd eich cynhadledd yn eich cynghori o ran ble i barcio yma.

Bydd y lleoedd parcio arferol i gynadleddwyr ar safle parcio a theithio Ffordd Fabian (gweler y map.Darperir naill ai bws am ddim – ceir manylion yn y cyfarwyddiadau ymuno y byddwch yn eu derbyn – neu bydd modd i chi fynd ar fws rhif 10 i’r Brifysgol. Yn y ddau achos, bydd bysiau’n cyrraedd o leiaf unwaith bob 12 munud ac mae’n cymryd oddeutu 5 munud i gyrraedd Campws y Bae.

I’r rhai hynny sy’n dod i ddigwyddiadau gyda’r hwyr a thros y penwythnos:

Bydd lleoedd parcio am ddim ar gael ar y campws fel arfer – ewch i’r brif fynedfa a dilyn cyfarwyddiadau’r tîm diogelwch.

I gynadleddwyr preswyl:

Mae modd i gynadleddwyr sy’n aros mewn llety ar y safle barcio ar y safle os ydynt yn cyrraedd ar ôl 7pm. Dylai cynadleddwyr barcio yn y prif faes parcio (‘P2’ ar y map).Sylwer bod y maes parcio’n cael ei fonitro gan systemau adnabod rhifau ceir yn awtomatig, felly cyflwynir hysbysiad cosb yn awtomatig i unrhyw gerbydau nad ydynt wedi’u cofrestru wrth ddesg y dderbynfa.

Dylai cynadleddwyr ddefnyddio’r safle parcio a theithio ar Ffordd Fabian (gweler parcio i gynadleddwyr dydd uchod) os ydynt yn cyrraedd cyn 7pm.