Swansea University Events and Hospitality

Swansea University is home to a range of first class conference and event spaces.

Archwilio Abertawe

Abertawe yw un o’r lleoliadau mwyaf trawiadol yn y DU. O dreftadaeth ddiwydiannol Port Talbot; i dywod euraidd helaethus Bae Abertawe; i’r strydoedd troellog a siopau annibynnol y Mwmbwls; i Benrhyn Gŵyr, yr ardal gyntaf o harddwch naturiol eithriadol yn y DU, mae Abertawe yn cynnig rhywbeth i bawb.

Am ragor o wybodaeth…

www.visitswanseabay.com

www.swansea.gov.uk

www.neath-porttalbot.gov.uk

www.mumbles.info

www.enjoygower.com/idex.cfm