Swansea University Events and Hospitality

Swansea University is home to a range of first class conference and event spaces.

Pecyn Cymorth Trefnydd

Rydym wedi trefnu cyfres o ddogfennau i helpu i’w gwneud mor hawdd â phosibl i gynllunio eich digwyddiad. Cliciwch ar y dolenni isod am arweiniad a ffurflenni defnyddiol ar gyfer digwyddiadau.

Cadwch lygad am ragor o ddiweddariadau!