Pecynnau

Mae Digwyddiadau a Lletygarwch Prifysgol Abertawe’n cynnig ystod o gyfraddau hyblyg i gynadleddwyr.

Pa un a ydych yn trefnu cynhadledd breswyl, digwyddiad lansio, seminar, cinio busnes yn ystod y dydd neu gyda’r hwyr, mae Prifysgol Abertawe’n cynnig ystod o becynnau cynadledda i ddiwallu’ch anghenion.

Mae cyfraddau cynadleddwyr dydd safonol yn cynnwys:

Llogi’ch prif ystafell gyfarfod, te, coffi a bisgedi dwywaith, cinio bwffe ysgafn a gwasanaethau cefnogi digwyddiad, gan gynnwys offer clyweledol ac WIFI am ddim.

Mae cyfraddau cynadleddwyr 24 awr safonol yn cynnwys:

Llogi’ch prif ystafell gyfarfod, te, coffi a bisgedi dwywaith, cinio bwffe ysgafn, cinio bwffe twym/oer gyda’r hwyr, gwely a brecwast (Safon Aur) a gwasanaethau cefnogi digwyddiad gan gynnwys offer clyweledol ac WiFi am ddim.

Mae ein cyfradd Brifysgol 24 awr yn cynnwys:

Pecyn bwyd i ginio, gwely a brecwast (Safon Arian) a swper

Os na welwch gyfradd sy’n addas i chi, cysylltwch â ni a gallwn greu pecyn penodol sy’n diwallu anghenion eich digwyddiad yn berffaith.

Archebwch eich digwyddiad neu dderbyniad 2017 ym Mar ac Orielau y Neuadd Fawr Nawr

a chael gwydriad o prosecco am ddim 8 100 o westeion. Archebwch nawr a dyfynnu Cyfeirnod: GALLERIES.

Cyfradda Cynadleddwyr
Campws y Bae

Cyfradd Cynadleddwr Dydd O £28.60

Cyfradd Cynadleddwr 24 awr O £99.60

Cyfradd Brifysgol 24 awr O £86.45

Cyfraddau Cynadleddwyr
Parc Singleton

Cyfradd Cynadleddwr Dydd O £26.30

Cyfradd Cynadleddwr 24 awr O £85.95

Cyfradd Brifysgol 24 awr O £47.65