Swansea University Events and Hospitality

Swansea University is home to a range of first class conference and event spaces.

Pecynnau i Gynadleddwyr

P’un a ydych yn trefnu cynhadledd breswyl neu gynhadledd undydd, arddangosfa neu gyfarfod, rydym wedi dyfeisio ein pecynnau cynadledda i roi i chi bopeth y mae ei angen arnoch i wneud eich digwyddiad yn llwyddiant.

Edrychwch ar y pecynnau sydd gennym isod a chysylltwch â’n tîm i weld sut y gallwn greu digwyddiad sy’n diwallu eich anghenion:

Pecyn i Gyandledd wyr Undydd Pecyn i Gynadleddw yr 24 awr y dyddGwely a brecwastYchwangei on Dewisol
Eich Swyddog Digwyddiaday penodol eich hun
Llogi’r Brif Ystafell Lawn
Dwy Egwyl Arlwyaeth
Cinio Cynhadledd
Wifi am ddim
Cymorth Clyweledol*
Llety Dros Nos En-Suite
Brecwast i gynadleddwyr sy’n aros
Parcio Ceir ar y Safle Dros Nos
Cinio gyda’r hwyr
Cynio a Diodydd Gala Reception
Lle Arddangosfa
Pecynnau i Gynadleddwyr
Desg Gofrestru â Staff
Safle Cofrestru Ar-lein
Safle Talu am Archebion Ar-lein
Cymorth gyda’r Cyfryngau Cymdeithasol
Opsiynau Arlwyo Ychwanegol neu Amgen

*Yn ystod oriau gweithio arferol