Gwledd i’r Ymennydd

Ym Mhrifysgol Abertawe, deallwn y gall arlwyo ardderchog helpu i greu profiad gwirioneddol gofiadwy i gynadleddwyr

P’un a ydych yn cynnal cynhadledd breswyl tri diwrnod ar gyfer cannoedd o gynadleddwyr rhyngwladol neu’n cynnal cinio busnes bach, gall ein tîm arlwyo profiadol a phroffesiynol weithio gyda chi i ddatblygu bwydlen sy’n cydweddu’n berffaith â naws eich digwyddiad.

Gyda’n dewis o leoliadau rhagorol, gallwn drefnu ciniawau mawreddog a fydd wrth fodd eich gwesteion, ciniawau bwffe blasus iawn, lluniaeth adferol a chanapés a fydd yn codi ysbryd eich cynadleddwyr.

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn defnyddio’r cynhwysion gorau, mwyaf ffres gan gyflenwyr lleol lle bynnag y bo modd. Abertawe oedd Prifysgol Masnach Deg gyntaf Cymru; ac rydym yn falch iawn o’n Gwobr Bwyd am Oes gan Gymdeithas y Pridd sy’n gwarantu bod ein bwyd yn cael ei baratoi’n ffres, nad yw’n cynnwys unrhyw draws-fraster, cynhwysion GM nac ychwanegion; a’i fod yn cael ei gyflenwi gan ffermydd yn y DU sy’n ystyriol o les anifeiliaid.

Cliciwch ar y botymau isod i weld enghreifftiau o’n bwydlenni digwyddiad a lletygarwch.

Desserts
Beef Main
Salad

Bwydlenni i wella profiad eich cynadleddwyr