Swansea University Events and Hospitality

Swansea University is home to a range of first class conference and event spaces.

Arlwyo

P’un a ydych yn cynnal cynhadledd breswyl ar gyfer cannoedd o gynadleddwyr rhyngwladol neu’n cynnal cinio busnes bach, gall ein tîm arlwyo profiadol a phroffesiynol weithio gyda chi i ddatblygu bwydlen sy’n cydweddu’n berffaith â’ch digwyddiad.

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn defnyddio’r cynhwysion gorau, mwyaf ffres gan gyflenwyr lleol lle bynnag y bo modd. Abertawe oedd Prifysgol Masnach Deg gyntaf Cymru; ac rydym yn falch iawn o’n Gwobr Bwyd am Oes gan Gymdeithas y Pridd sy’n gwarantu bod ein bwyd yn cael ei baratoi’n ffres, nad yw’n cynnwys unrhyw draws-fraster, cynhwysion GM nac ychwanegion; a’i fod yn cael ei gyflenwi gan ffermydd yn y Deyrnas Unedig sy’n ystyriol o les anifeiliaid.

Cliciwch ar y botymau isod i weld enghreifftiau o’n bwydlenni digwyddiad a lletygarwch.

Desserts
Beef Main
Salad