Rheoli Digwyddiadau

Mae aelodau tîm Digwyddiadau a Lletygarwch Prifysgol Abertawe yn gydlynwyr digwyddiadau proffesiynol a phrofiadol

Mae gennym ddegawdau o arbenigedd yn y diwydiant digwyddiadau rhyngom. Rydym yn deall digwyddiadau. Rydym yn gwybod beth sy’n eu gwneud yn llwyddiannus; ac rydym yma i gynnig cymaint o gyngor a chymorth ag y bydd eu hangen i sicrhau bod eich digwyddiad yn llwyddiant ysgubol. Mae ein holl becynnau yn cynnwys Cydlynydd Digwyddiada fydd yn ymroi i’ch digwyddiad chi o’r dechrau hyd y diwedd, gan gynnig cyngor a chymorth gyda phethau megis parcio ceir, arwyddion, arlwyo ac iechyd a diogelwch.

Ac os ydych yn rhy brysur i ymwneud â niferoedd cynadleddwyr neu os ydych yn colli rheolaeth ar gyllideb eich digwyddiad, gallwch adael hynny i ni hefyd.

Gall Digwyddiadau a Lletygarwch Prifysgol Abertawe gynnig lefel fwy cynhwysfawr o reolaeth digwyddiad, gan gynnwys gwasanaeth cofrestru ar-lein drwy ein gwasanaeth Arbenigwyr Digwyddiadau.

Mae rhagor o wybodaeth yma am sut gall ein tîm o Arbenigwyr Digwyddiadau ysgwyddo’r holl dasgau anodd a llafurus hynny sy’n hanfodol i gynnal digwyddiad gwirioneddol lwyddiannus, gan eich rhyddhau chi i ganolbwyntio ar y manylion pwysig.

"Diolch i'ch holl staff am wneud ein digwyddiad yn llwyddiant ysgubol"