Llety

Rhwng mis Gorffennaf a mis Medi, ar ein dau gampws hyfryd, gallwn gynnig y cyfleustra o aros ar y campws i’ch cynadleddwyr yn ein llety fforddiadwy a chyfleus ar y safle

Rydym yn cynnig tair lefel o lety en suite ar y campws i gydweddu ag amrywiaeth o gyllidebau. Mae ein pecyn llety aur (a argymhellir) yn cynnwys dillad gwely, tywelion, nwyddau ymolchi, cyfleusterau gwneud te a choffi, glanhau dyddiol ac WIFI.Rydym hefyd yn cynnig opsiynau hunanarlwyo i grwpiau ar gyllideb fwy cyfyngedig.

Os byddai’n well gennych aros oddi ar y campws, gall ein Cydlynwyr Digwyddiadau ddefnyddio eu gwybodaeth leol helaeth i’ch helpu i ddod o hyd i’r llety iawn am y pris iawn mewn gwesty neu dŷ gwely a brecwast lleol.

Aur Arian Efydd
Dillad gwely (sy'n cael eu newid bob tri diwrnod)
Tywelion
Nwyddau Ymolchi
Cyfleusterau gwneud te a choffi
Glanhau dyddiol Ie Gwagir y biniau'n ddyddiol a glanheir yr ystafell bob tridiau Gwagir y biniau'n ddyddiol a glanheir yr ystafell bob tridiau
WIFI

Os byddai’n well gennych aros oddi ar y campws, gall ein Cydlynwyr Digwyddiadau ddefnyddio eu gwybodaeth leol helaeth i’ch helpu i ddod o hyd i’r llety iawn am y pris iawn mewn gwesty neu dŷ gwely a brecwast lleol.

Bay Campus
Student Kitchen
Communal Area

Rydym wrth ein boddau'n aros ar y campws ym Mhrifysgol Abertawe

Mae mor gyfleus ar ddiwedd diwrnod hir o wrando ar gyflwyniadau a rhwydweithio