Swansea University Events and Hospitality

Swansea University is home to a range of first class conference and event spaces.

Llety

Beth am gynnig yr opsiwn cyfleus i’ch cynadleddwyr i aros ar y campws yn ein llety fforddiadwy a chyfleus ar y campws, ar Gampws Parc Singleton a Champws y Bae?

Bydd ein llety ar y campws ar gael rhwng mis Gorffennaf a mis Medi, mae’n meddu ar y lleoliad delfrydol ar gyfer eich gwesteion preswyl, bydd canol y ddinas ac arfordir Penrhyn Gŵyr ond munudau i ffwrdd a bydd mynediad hawdd at drafnidiaeth gyhoeddus a’r M4 – bydd ein lleoliad yn berffaith i’ch gwesteion aros ynddo.

Fel arall, os hoffech ddod o hyd i lety oddi ar y campws, cysylltwch ag un o’n Cydlynwyr Digwyddiadau sy’n meddu ar wybodaeth leol helaeth ac sy’n gallu eich helpu i ddod o hyd i’r llety iawn i chi.

Bay Campus
Student Kitchen
Communal Area