Gadewch i ni siarad

Rydym ar agor rhwng 9.00am a 5.00pm Dydd Llun i Dydd Gwener

Os hoffech ymholi ynghylch cynnal digwyddiad ym Mhrifysgol Abertawe, e-bostiwch ni yn digwyddiadau@abertawe.ac.uk neu llenwch y ffurflen isod, a cheisiwn ymateb o fewn 24 awr.

Neu os hoffech drafod eich digwyddiad gyda ni ar y ffôn, gallwch ffonio ar 01792 295665.

Dechreuwch drefnu eich cynhadledd neu ddigwyddiad yn Abertawe yn awr