Rydym yn Arddangos

 

Gobeithiwn eich gweld yno!

P’un a ydych yn cynllunio eich cynhadledd ryngwladol flynyddol, yn cynnal confensiwn unigol, neu’n hwyluso diwrnod hyfforddiant anffurfiol, gellir dod o hyd i’ch lleoliad perffaith yn un o’n mannau cyfarfod hyblyg, llawn cyfleusterau ym Mhrifysgol Abertawe.

Gyda gwasanaeth arlwyo ardderchog sydd at ddant bawb ac sy’n diwallu’r holl ofynion dietegol, yn ogystal â llety fforddiadwy ar y safle rhwng mis Gorffennaf a Medi, Prifysgol Abertawe yw’r lleoliad delfrydol ar gyfer cyfarfod, digwyddiad neu gynhadledd nesaf eich.

Rydym wrth ein boddau ein bod wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau mawr eu bri dros y blynyddoedd, a byddem yn hynod falch o gael y cyfle i drafod eich gofynion â chi.

Ymwelwch â ni yn Confex, stondin AVP3 i ddechrau cynllunio eich cyfarfod nesaf yn Abertawe.

Gadewch i ni siarad