Beth bynnag yw eich digwyddiad, mae gennym leoliad ar eich cyfer

Croeso i Brifysgol Abertawe, neu welcome to Swansea University!

P’un a ydych yn cynllunio eich cynhadledd ryngwladol flynyddol, yn cynnal confensiwn unigol, neu’n hwyluso diwrnod hyfforddiant anffurfiol, gellir dod o hyd i’ch lleoliad perffaith yn un o’n mannau cyfarfod hyblyg, llawn cyfleusterau ym Mhrifysgol Abertawe.

Wedi’i lleoli ar draws dau gampws eidylaidd ger y traeth, rydym mewn safle unigryw fel Prifysgol i gynnig yr ystafelloedd cyfarfod modern, llawn cyfleusterau diweddaraf i chi, sydd â’r dechnoleg o’r radd flaenaf ynddynt, yn ogystal â phensaernïaeth wefreiddiol a swyngyfaredd mewn adeiladau rhestredig Gradd II, a phlasty hyfryd o’r bedwaredd ganrif ar bymtheng hyd yn oed.

Gyda gwasanaeth arlwyo ardderchog sydd at ddant bawb ac sy’n diwallu’r holl ofynion dietegol, yn ogystal â llety fforddiadwy ar y safle rhwng mis Gorffennaf a Medi, Prifysgol Abertawe yw’r lleoliad delfrydol ar gyfer cyfarfod, digwyddiad neu gynhadledd nesaf eich cymdeithas.

Cewch ragor o wybodaeth am yr hyn y gallwn ei gynnig drwy edrych ar y canlynol:

Rydym wrth ein boddau ein bod wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau mawr eu bri dros y blynyddoedd, a byddem yn hynod falch o gael y cyfle i drafod eich gofynion â chi. Mae’n syml, cysylltwch â ni a byddwn yn helpu i sicrhau bod eich digwyddiad nesaf yn llwyddiant enfawr.

Gadewch i ni siarad

“Tîm trefnus, croesawgar a chyfeillgar. Byddwn yn dychwelyd i Brifysgol Abertawe am ddigwyddiad arall. Rwy’n dwlu ar leoliad y Brifysgol ac roedd y tywydd yn berffaith!”