Campws Parc Singleton

Dros 600 o ystafelloedd gwely ar ymyl Parc Singleton hyfryd

Mae ein llety ar Gampws Parc Singleton  yn llai na 300 metr o leoliad eich cynhadledd ac mae’n darparu’r ganolfan berffaith ar gyfer archwilio Abertawe a Phenrhyn Gŵyr gerllaw.
Mae ein pecyn llety cynadledda a argymhellir yn cynnwys dillad gwely (sy’n cael eu newid bob 3 diwrnod), tywelion, nwyddau ymolchi, cyfleusterau gwneud te a choffi, glanhau dyddiol ac WIFI.

Gall cynadleddwyr sy’n aros ar y campws fanteisio ar gyfleusterau ardderchog ar y safle gan gynnwys archfarchnad Costcutter, banc a swyddfa’r post, siopau coffi, bariau, yn ogystal â mynediad i’n Pentref Chwaraeon nodedig a  Chanolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360.

Mae rhagor o wybodaeth hanfodol i gynadleddwyr ar gael  yma.

Mae rhagor o wybodaeth am ein pecynnau i gynadleddwyr preswyl ar gael yma.

Mae'r ystafelloedd yn gyfforddus ac mae'r lleoliad yn berffaith!