Campws y Bae

Ystafelloedd gwely newydd sbon wrth ymyl y traeth

Mae gan ein campws newydd sbonyn y Bae dros 900 o ystafelloedd gwely en suite newydd sy’n cynnig gwerth gwych am arian, mewn llety modern a chyfleus, i’ch cynadleddwyr rhwng  mis Gorffennaf a mis Medi.

Mae’r blociau llety wedi’u hadeiladu o gwmpas cyrtiau cymunedol sy’n creu ymdeimlad cyfeillgar, colegol yn y preswylfeydd. Mae ein pecyn cynadledda a argymhellir yn cynnwys dillad gwely (sy’n cael eu newid bob 3 diwrnod), tywelion, nwyddau ymolchi, cyfleusterau gwneud te a choffi, glanhau dyddiol ac WIFI.

Gall cynadleddwyr sy’n aros ar y campws fanteisio ar gyfleusterau gwych ar y safle, gan gynnwys archfarchnad Tesco Extra, siopau coffi, bariau, campfa a’n traeth preifat ein hun.

Mae rhagor o wybodaeth hanfodol i gynadleddwyr ar gael  yma.

Mae rhagor o wybodaeth am ein pecynnau preswyl i gynadleddwyr ar gael  yma.

Ystafelloedd en suite rhwng mis Gorffennaf a mis Medi