Swansea University Events and Hospitality

Swansea University is home to a range of first class conference and event spaces.

The Meetings Show 2023

Efallai eich bod wedi gweld ein bod yn mynd i Lundain y mis hwn i arddangos gyda Cwrdd yng Nghymru yn y Meetings Show yn Excel ar 28ain a 29ain o Fehefin. Rydym yn edrych ymlaen at arddangos Cymru fel Cyrchfan Busnes a chwrdd ag unigolion a busnesau o’r un anian ar ran rhai o sefydliadau addysgol gorau Cymru.

Prifysgol AbertaweGwesteiwr Cynhadledd Flynyddol 2024 EUA
Wedi’i chynnwys yn ddiweddar yn y ffilm Netflix “Havoc”, Prifysgol Abertawe yw eich lleoliad digwyddiadau delfrydol yn Ne Cymru, gan ddarparu ar gyfer eich holl anghenion digwyddiadau a lletygarwch. Gydag amrywiaeth o fannau cyfarfod a digwyddiadau ar gyfer hyd at 700 o gynrychiolwyr ar draws ein dau gampws glan môr hardd, rydym mewn sefyllfa berffaith i gynnal eich digwyddiad nesaf. Mae Prifysgol Abertawe’n cynnig arlwyo ardderchog ar gyfer digwyddiadau ac amrywiaeth o gyfleusterau ar y safle i’ch cynrychiolwyr eu mwynhau. Mae hyn yn cynnwys llety ar y safle o fis Gorffennaf i fis Medi a thîm o staff Gwasanaethau Digwyddiadau ymroddedig gyda degawdau o brofiad mewn rheoli digwyddiadau a chymorth.

Llogi Lleoliad Abertawe | Digwyddiadau a Lletygarwch Prifysgol Abertawe

Prifysgol Aberystwyth
Lleolir Aberystwyth rhwng Mynyddoedd Cambria a Môr Iwerddon, gan gofleidio arfordir canolbarth Cymru. Mae trenau uniongyrchol o Amwythig, Birmingham New Street, a Maes Awyr Rhyngwladol Birmingham yn ein gwneud yn hygyrch i Ogledd a De Cymru, Canolbarth Lloegr, ac ymwelwyr rhyngwladol. Aberystwyth yw’r Brifysgol hynaf yng Nghymru, gan ddod â chleientiaid 150 mlynedd o hanes a thraddodiad ochr yn ochr â chyfleusterau prifysgol modern. Dim ond taith gerdded fer yw’r lleoliadau o ganol y dref a’r orsaf drenau.

Gall Ystafell Gynadledda Medrus gynnwys digwyddiadau o hyd at 250 o bobl gydag ystafelloedd cyfarfod llawn ac ymneilltuo a darpariaethau arlwyo pwrpasol. Gall Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ddal hyd at 980 o gynrychiolwyr yn y Neuadd Fawr, yn ogystal â Theatr, Sinema a Stiwdios y gellir eu haddasu ar gyfer eich anghenion. Ystafelloedd darlithio a seminar helaeth ar gyfer hyd at 347 o gynrychiolwyr. Mae maint y llety heb ei ail yng Nghanolbarth Cymru, gyda hyd at 2000 o ystafelloedd gwely i gyd o fewn taith gerdded fer i’n prif gyfleusterau. Mae opsiynau cyllideb, ensuite, ac ensuite premiwm ar gael yn ystod misoedd yr haf. Mae llety cyllidebol ar agor trwy gydol y flwyddyn. Bydd tîm lletygarwch mewnol ymroddedig y brifysgol yn cefnogi eich digwyddiadau. Mae ystod lawn o becynnau arlwyo ar gael, o fargeinion brecwast bargen i giniawau cynhadledd ffurfiol, a phopeth rhyngddynt.

Prifysgol Aberystwyth: Ar y brig yng Nghymru a Lloegr am Fodlonrwydd Myfyrwyr

Prifysgol Bangor
Yn swatio rhwng mynyddoedd Eryri a’r Fenai, mae Bangor yn gefndir ardderchog i’ch digwyddiad.

Mae’r Brifysgol yn hawdd ei chyrraedd i ymwelwyr cenedlaethol a rhyngwladol. Gyda lle i weddu, bob achlysur, o neuaddau hanesyddol i ystafelloedd gyda golwg a naws gyfoes gyda chynhwysedd o 4 i 450. Mae ein dewis o leoliadau cynadledda a chyfarfod yn golygu ein bod yn gallu cynnig yr hyblygrwydd mwyaf posibl i drefnwyr gyda’r opsiwn o ddefnyddio cyfuniad o lleoliadau ar draws y campws.

Lleoliadau Cynadledda a Chyfarfodydd yng Ngogledd Cymru | Gwasanaethau Masnachol | Prifysgol Bangor

Prifysgol Caerdydd
Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys cyfleusterau cyfarfod a chynadledda trwy gydol y flwyddyn, arlwyo ar gyfer digwyddiadau, a llety haf o ddechrau mis Gorffennaf i ddechrau mis Medi. Wedi’i leoli yng nghanol Prifddinas Cymru, mae gan Gaerdydd le ar gyfer hyd at 550 o gynrychiolwyr ac mae’r prif adeilad yn nodwedd amlwg yn Doctor Who a His Dark Materials! Mae’r brifysgol hon yn fawr o ran arloesi ac mae’n dod ag ymchwilwyr, entrepreneuriaid, busnesau newydd a chwmnïau deillio academaidd ynghyd.

Cynadleddau – Prifysgol Caerdydd

Prifysgol De Cymru

Boed hynny ar gyfer cyfarfodydd neu ddigwyddiadau, cyfleusterau ffilmio neu dechnegol, neu unrhyw beth rhyngddynt, mae gan dri safle PDC, sy’n ymestyn dros Gaerdydd, Casnewydd a Phontypridd – le i chi. Ynghyd â thîm wrth law ymroddedig, cyfleusterau arlwyo, a mwy, mae PDC yn cyflawni eich holl ofynion ac yn anelu at ragori ar eich disgwyliadau.

Mae enw da PDC am weithio’n agos gyda diwydiant wedi ymestyn i’n hadran Cynadleddau a Digwyddiadau, lle rydym wedi sefydlu ein hunain fel lleoliad digwyddiadau proffesiynol, hyblyg y gellir ymddiried ynddo yn rhanbarth De Cymru. Gyda champysau yng Nghaerdydd, Pontypridd, a Chasnewydd, mae’r Brifysgol tua. 2 awr o Lundain ac mae’r lleoliad ar gael yn amrywiol, eang a hyblyg. Mae PDC yn croesawu dros 30,000 o gynadleddwyr bob blwyddyn ac mae wedi rheoli dros 400 o archebion ar gyfer digwyddiadau.

Gall PDC gynnal digwyddiadau ar gyfer hyd at 800 o gynrychiolwyr ac mae ganddi dros 1000 o ystafelloedd gwely yn ystod Gorffennaf ac Awst (sy’n golygu mai dyma’r darparwr llety mwyaf yn Rhondda Cynon Taf bob Haf).

Digwyddiadau, Ymgysylltu a Chyfleusterau | Prifysgol De Cymru

Cyfeirnod Cynhwysedd

LleoliadRhanbarthTheatrDosbarthGwleddYstafelloedd gwelyArgaeledd Ystafelloedd Gwely
Prifysgol AbertaweDe Cymru7003504004000+Gorffennaf-Medi
Prifysgol De CymruDe Cymru8005001000+Gorffennaf-Awst
Prifysgol CaerdyddDe Cymru5501801800+Mehefin-Medi
Prifysgol AberystwythCanolbarth Cymru9783472002000+Trwy gydol y flwyddyn
Prifysgol BangorGogledd Cymru4502502701000+Trwy gydol y flwyddyn

Manylion y Digwyddiad

ExCeL Llundain
Dydd Mercher 28 Mehefin 2023 – 09:30-17:30 BST
Dydd Iau 29 Mehefin 2023 – 09:30 – 17:00 BST