Swansea University Events and Hospitality

Swansea University is home to a range of first class conference and event spaces.

Pam cynnal digwyddiad mewn prifysgol?

Ydych chi am gynnal digwyddiad ond ddim yn siŵr pam byddech chi’n dewis prifysgol yn hytrach na lleoliad cynadleddau a adeiladwyd at y diben? Rydym ni wedi llunio pum rheswm pam byddai Prifysgol Abertawe yn lle perffaith i gynnal eich cynhadledd neu’ch digwyddiad nesaf chi.

Lleoliad, Lleoliad, Lleoliad
Mae ein prifysgol yn lle unigryw i gynnal eich digwyddiad neu’ch cynhadledd nesaf. Mae ganddi ddau gampws: saif Campws Parc Singleton hanesyddol yn nhiroedd prydferth Parc Singleton a lleolir ein campws newydd, Campws y Bae, wrth ymyl y traeth.
Mae gennym sawl math o leoliad ar ein safleoedd, o’r Abaty gwreiddiol a adeiladwyd yn y 1920au i’r Neuadd Fawr a adeiladwyd yn ddiweddar.

Siop dan yr Unto
Mae gennym ni bopeth ar diroedd ein campysau. Cyfleusterau o’r radd flaenaf, diogelwch, gwasanaeth arlwyo, campfa ar y safle, llyfrgelloedd, archfarchnadoedd, cyfarpar clyweledol, amrywiaeth eang iawn o ystafelloedd, llety a llawer mwy.

Bwyd Blasus
Beth bynnag fo’ch digwyddiad, mae gennym ni le addas ar y campws i’w gynnal. Mae’r un peth yn wir am ein gwasanaethau arlwyo, boed yn ginio bach i 20 o bobl i ginio mawreddog am 300 – gall ein gwasanaeth arlwyo ar y campws wneud y cyfan, heb gyfaddawdu ar ansawdd na gwasanaeth. Gallwn ddarparu ar gyfer unrhyw ofynion deietegol, a theilwra unrhyw fwydlen i’ch digwyddiad penodol chi.

Gorffwys yn Braf
Mae ein llety  3* seren ar y campws ei hun yn addas i bob cyllideb, ac mae 2,000 o ystafelloedd ar gael ar Gampws y Bae a 1,100 ar Gampws Singleton – mae digonedd o ddewis!

Bwrlwm bywiog
Ar gampysau ein prifysgol, mae bob amser rhywbeth ar y gweill. O oergelloedd cymunedol y tu allan i Dŷ Fulton, Bingo Lingo yn y ffreutur i gemau BUCS yn y parc chwaraeon, mae’r bwrlwm y campws heb ei ail. Bydd bob amser wynebau cyfeillgar ar hyd y lle, ac adloniant at ddant pawb.