Arolwg Wasanaeth Gofal Plant

Mae myfyriwr ôl-raddedig o Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn gwneud ymchwil i’r galw am wasanaeth gofal plant yn ystod cynadleddau academaidd yn ne Cymru.

Os ydych yn gyfrifol am drefnu cynhadledd academaidd mewn lleoliad yn ne Cymru, a hoffech gymryd rhan, gellir cwblhau’r holiadur ar-lein canlynol mewn 10 munud:

https://cardiffmet.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2tVZiv51RVlLDA9

Mae’r meysydd yn cynnwys: demograffeg cynrychiolwyr, gwybodaeth am eich cynhadledd/cynadleddau, a safbwyntiau o ran gwasanaethau gofal plant newydd ar gyfer cynadleddau academaidd. Y dyddiad cau ar gyfer cymryd rhan yn yr arolwg hwn yw dydd Gwener 25 Hydref 2019.