Grwpiau a Chyrsiau

Pa le gwell na Phrifysgol Abertawe i gynnal eich grŵp astudio neu’ch gwersyll haf?

Ar gyrion penrhyn Gŵyr godidog sy’n enwog am ei draethau a’i lwybrau cerdded, rydym yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer grwpiau sydd am gyfuno astudio mewn grŵp â gweithgareddau awyr agored a digwyddiadau adeiladu tîm.

Mae ein cyfleusterau cyfarfod hyblyg, ein llety fforddiadwy ar y safle, a’n lleoliad delfrydol yn golygu mai ni yw’r dewis perffaith ar gyfer ysgolion iaith, mudiadau cymunedol, cyrsiau maes a grwpiau ieuenctid sy’n dychwelyd i Abertawe haf ar ôl haf i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleusterau ar ein campws hwylus a’n lleoliad perffaith ar gyfer archwilio ac anturiaethau awyr agored.