Pecynnau

Mae Digwyddiadau a Lletygarwch Prifysgol Abertawe’n cynnig ystod o gyfraddau hyblyg i gynadleddwyr.

Pa un a ydych yn trefnu cynhadledd breswyl, digwyddiad lansio, seminar, cinio busnes yn ystod y dydd neu gyda’r hwyr, mae Prifysgol Abertawe’n cynnig ystod o becynnau cynadledda i ddiwallu’ch anghenion.

Mae cyfraddau cynadleddwyr dydd safonol yn cynnwys:

Llogi’ch prif ystafell gyfarfod, te, coffi a bisgedi dwywaith, cinio bwffe ysgafn a gwasanaethau cefnogi digwyddiad, gan gynnwys offer clyweledol ac WIFI am ddim.

Mae cyfraddau cynadleddwyr 24 awr safonol yn cynnwys:

Llogi’ch prif ystafell gyfarfod, te, coffi a bisgedi dwywaith, cinio bwffe ysgafn, cinio bwffe twym/oer gyda’r hwyr, gwely a brecwast (Safon Aur) a gwasanaethau cefnogi digwyddiad gan gynnwys offer clyweledol ac WiFi am ddim.

Mae ein cyfradd Brifysgol 24 awr yn cynnwys:

Pecyn bwyd i ginio, gwely a brecwast (Safon Arian) a swper

Os na welwch gyfradd sy’n addas i chi, cysylltwch â ni a gallwn greu pecyn penodol sy’n diwallu anghenion eich digwyddiad yn berffaith.

Archebwch eich digwyddiad neu dderbyniad 2017 ym Mar ac Orielau y Neuadd Fawr Nawr

a chael gwydriad o prosecco am ddim 8 100 o westeion. Archebwch nawr a dyfynnu Cyfeirnod: GALLERIES.

Cyfradda Cynadleddwyr
Campws y Bae – 2017

Cyfradd Cynadleddwr Dydd – £25.49

Cyfradd Cynadleddwr 24 awr – £89.14

Cyfradd Brifysgol 24 awr – £59.50

 

Campws y Bae – 2018

Cyfradd Cynadleddwr Dydd – £26.95

Cyfradd Cynadleddwr 24 awr – £92.50

Cyfradd Brifysgol 24 awr – £62.90

Cyfraddau Cynadleddwyr
Parc Singleton – 2017

Cyfradd Cynadleddwr Dydd – £23.24

Cyfradd Cynadleddwr 24 awr – £79.00

Cyfradd Brifysgol 24 awr – £43.00

 

Parc Singleton – 2018

Cyfradd Cynadleddwr Dydd – £24.95

Cyfradd Cynadleddwr 24 awr – £81.50

Cyfradd Brifysgol 24 awr – £44.50