Pam dewis Lleoliad Academaidd?

Gall cyfnodau cychwynnol y broses o drefnu eich cynhadledd nesaf fod yn gyffrous, yn llethol neu’n ailadroddus; gan fynd trwy’r un broses o gynnal ymchwil ar ddinas newydd a phrisio opsiynau gwesty. Ond beth am roi cynnig ar rywbeth gwahanol? Rhywbeth sy’n cynnig nifer o ardaloedd cyfarfod, arlwyo o’r radd flaenaf a’r dechnoleg ddiweddaraf.

Gall lleoliadau academaidd ddarparu hyn oll a gan fod o leiaf un yn y mwyafrif o ddinasoedd, gallai fod yn ddatrysiad perffaith ar gyfer eich anghenion lleoliad. Dyma ein prif resymau pam mai prifysgol yw’r lleoliad gorau efallai nad ydych wedi’i ystyried ar gyfer eich digwyddiad neu’ch cynhadledd:

Opsiynau o ran Ardaloedd

Mae dewis yr ardal gywir i’ch digwyddiad yn allweddol. Os yw’r ystafell yn rhy fach, y lle yn orlawn ac mae eich cynadleddwyr yn brwydro dros seddi, ni fydd yn creu argraff dda o’ch sefydliad.  Yn yr un modd, gallai digwyddiad fod yn rhy fach i’r ystafell os oes gennych 20 o gynadleddwyr mewn ystafell ar gyfer 300 o bobl.

Gall prifysgol ddatrys hyn, am ei bod yn gyfuniad o nifer o leoliadau mewn un lleoliad cywasgedig. Boed bod angen darlithfa fawr arnoch chi, neu brif ardal cyfarfod llawn lai a llawer o ystafelloedd bach ar gyfer sesiynau rhwydweithio, beth bynnag yw natur eich digwyddiad gallwch ddod o hyd iddi ar gampws cyfleus prifysgol.

Technoleg o’r Radd Flaenaf

Mae darlithfeydd ac ystafelloedd dosbarth yn llawn technoleg glyweledol o’r radd flaenaf ac Wi-Fi cyflym iawn. Gall pethau fel hyn nid yn unig helpu i arddangos eich digwyddiad ond eich sefydliad fel un sy’n flaengar ac sy’n canolbwyntio ar brofiad y cwsmer.

Mynediad i Ddiwydiant

Mae prifysgol yn sefydliad addysgol sy’n llawn gwybodaeth, arbenigedd ac adnoddau. Gall cynnal cynhadledd mewn prifysgol roi mynediad i chi i nifer o asedau i ategu at eich gwybodaeth a’ch ymchwil.

Arlwyo i’r Lluoedd

Gall darparu’r arlwyo ar gyfer nifer fawr o gynadleddwyr fod yn heriol, a gall y costau gynyddu’n gyflym. Fodd bynnag, mae prifysgolion yn darparu arlwyo ar gyfer miloedd o fyfyrwyr a staff ag amrywiaeth o anghenion dietegol bob dydd felly maent yn gwybod sut i ddarparu bwyd maethlon o safon uchel ar gyllideb lem, faint bynnag o gynadleddwyr sydd gennych chi.

Cyfleusterau ar y Campws

Mae campws prifysgol yn lle i fyfyrwyr fyw ac, o ganlyniad, mae’n cynnwys yr holl fwynderau y mae eu hangen ar gynadleddwyr mewn lleoliad agos. O archfarchnadoedd, i lyfrgelloedd, banciau neu fariau, gallwch ddod o hyd i bopeth o fewn pellter cerdded i leoliad neu lety’r gynhadledd.

Lleoliadau Canolog

Os bydd cynadleddwyr yn dymuno archwilio’r ardal leol yn ystod seibiau yn yr amserlen, mae’r mwyafrif o leoliadau academaidd wedi’u lleoli yng nghanol y ddinas gan ddarparu cysylltiadau trafnidiaeth ardderchog i gyrchfannau poblogaidd ymhlith ymwelwyr.

Y tro nesaf y byddwch yn chwilio am leoliad i gynnal digwyddiad, beth am ystyried lleoliad academaidd? Bydd yn darparu popeth y mae ei angen ar eich digwyddiad.