Campws Parc Singleton

Mae gan Gampws Parc Singleton fwy na 100 o fannau hyblyg i ddiwallu’ch holl anghenion cyfarfod a digwyddiad.

O ddarlithfeydd wedi’u cyfarparu’n dda i fannau mawr â llawr gwastad, gallwn ddarparu ar gyfer digwyddiadau o bob maint a ffurf. Mae ein holl ystafelloedd yn cynnwys cyfleusterau clyweledol o’r radd flaenaf ac WIFI heb unrhyw gost ychwanegol. Rydym yn cynnig cyfleusterau TG a chynadledda fideo o’r safon uchaf, gan gynnwys ystod o ystafelloedd hyfforddiant TG wedi’u cyfarparu’n llawn.

Dyma ein lleoliadau mwyaf poblogaidd i gynnal digwyddiad ar Gampws Parc Singleton: