Swansea University Events and Hospitality

Swansea University is home to a range of first class conference and event spaces.

Y Neuadd Fawr

Y Neuadd Fawr yw ein hadeilad eiconig ar Gampws y Bae

Y prif leoliad yn adeilad trawiadol y Neuadd Fawr yw’r awditoriwm ysblennydd â’i 700 o seddau, llwyfan hyblyg ac acwsteg o safon ryngwladol; hwn yw’r lleoliad perffaith yn ne Cymru i gynnal perfformiadau neu gynadleddau a digwyddiadau sylweddol. Gellir tynnu rhai o seddau Awditoriwm y Neuadd Fawr yn ôl i greu llawr gwastad sylweddol sy’n berffaith ar gyfer ciniawau mawreddog ac arddangosfeydd.

Ar ochr Awditoriwm y Neuadd Fawr ceir dau galeri sy’n arwain at ardal bar hyfryd â golygfeydd godidog dros Fae Abertawe. Gellir defnyddio’r Bar a’r Galerïau ar y cyd â’r Awditoriwm neu gellir eu defnyddio’n annibynnol fel lleoliad perffaith i gynnal derbyniadau, lansiadau ac arddangosfeydd bach.

Ar y llawr o dan yr Awditoriwm, ceir nifer o ddarlithfeydd mawr ac ystafelloedd cyfarfod bach â chyfarpar clyweledol o’r radd flaenaf sy’n cynnig mannau ymneilltuo delfrydol ar gyfer digwyddiadau yn yr Awditoriwm ei hun, neu brif ystafelloedd cyfarfod ar gyfer cynadleddau a digwyddiadau llai.

Niferoedd Cynadleddwyr

GH043

 • Ystafell Fwrdd N/A
 • Ystafell Ddosbarth N/A
 • Theatr 351
 • Cabare N/A

GH049

 • Ystafell Fwrdd N/A
 • Ystafell Ddosbarth N/A
 • Theatr 247
 • Cabare N/A

GH037

 • Ystafell Fwrdd N/A
 • Ystafell Ddosbarth N/A
 • Theatr 196
 • Cabare N/A

GH001

 • Ystafell Fwrdd N/A
 • Ystafell Ddosbarth N/A
 • Theatr 136
 • Cabare N/A

GH029

 • Ystafell Fwrdd N/A
 • Ystafell Ddosbarth N/A
 • Theatr 72
 • Cabare N/A

GH014

 • Ystafell Fwrdd N/A
 • Ystafell Ddosbarth N/A
 • Theatr N/A
 • Cabare 80

GH011

 • Ystafell Fwrdd N/A
 • Ystafell Ddosbarth 30
 • Theatr N/A
 • Cabare N/A