Lleoliad

Ar draws dau leoliad unigryw ar lan y môr, mae gennym gannoedd o ystafelloedd cyfarfod, darlithfeydd wedi’u cyfarparu’n llawn, cyfleusterau chwaraeon o safon fyd-eang a dau awditoriwm o’radd flaenaf ar gael i’w llogi y tu allan i amserau addysgu arferol.

Mae amrywiaeth ein lleoedd yn gwneud Prifysgol Abertawe yn ddelfrydol ar gyfer pob math o ddigwyddiad. P’un a oes angen darlithfa fawr arnoch neu ofod llai i gynnal cyfarfod llawn ynghyd â llawer o ystafelloedd ymneilltuo gerllaw, bydd gan Brifysgol Abertawe y lle i chi.

Ceir rhagor o wybodaeth am ein dau leoliad trawiadol isod.

Campws Park Singleton

Mae Campws Parc Singleton, sy’n sefyll yng nghanol parcdir â golygfeydd dros Fae Abertawe, yn cynnig ystod o gyfleusterau amlbwrpas i gynnal digwyddiad, i ddiwallu’ch holl anghenion cyfarfod.

Mae Campws Parc Singleton hefyd yn gartref i Theatr Taliesin sydd ag awditoriwm 326 sedd, ynghyd â’n Pentref Chwaraeon Rhyngwladol (gan gynnwys Pwll Cenedlaethol Cymru) sy’n Ganolfan Ragoriaeth mewn Chwaraeon yng Nghymru ac yn cynnig cyfleusterau o safon fyd-eang ar gyfer hyfforddiant a chystadlaethau chwaraeon.

 

LLEOLIADAU AR GAMPWS PARC SINGLETON

Campws y Bae

Ein campws newydd sbon o’r radd flaenaf yn y Bae – gyda’r Neuadd Fawr amlbwrpas, eiconig – yw’r lleoliad delfrydol ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau.

LLEOEDD AR GAMPWS Y BAE

Mannau hyblyg ar draws dau leoliad glan môr unigryw