Lleoliadau Amlbwrpas

Mae Prifysgol Abertawe’n cynnig lleoedd hyblyg ar gyfer cynadleddau a digwyddiadau mewn dau leoliad unigryw ar y lan y môr

Mae gennym gannoedd o ystafelloedd cyfarfod, darlithfeydd wedi’u cyfarparu’n llawn, cyfleusterau chwaraeon penigamp a dau awditoriwm o’r radd flaenaf.

Campws Park Singleton

Mae Campws Parc Singleton, sy’n sefyll yng nghanol parcdir â golygfeydd dros Fae Abertawe, yn cynnig ystod o gyfleusterau amlbwrpas i ddiwallu’ch holl anghenion cyfarfod. O ddarlithfeydd traddodiadol, i fannau mawr â llawr gwastad, gallwn ddarparu ar gyfer digwyddiadau o bob maint a ffurf.

Mae Campws Parc Singleton hefyd yn gartref i Theatr Taliesin a’i awditoriwm 326 sedd. Ac mae ein Pentref Chwaraeon Rhyngwladol nodedig (gan gynnwys Pwll Cenedlaethol Cymru) yn Ganolfan Rhagoriaeth Chwaraeon yng Nghymru sy’n cynnig cyfleusterau o safon fyd-eang ar gyfer hyfforddiant a chystadlaethau chwaraeon

 

EIN LLEOLIADAU AR GAMPWS PARC SINGLETON

Campws y Bae

Ein Campws newydd sbon o’r radd flaenaf yn y Bae, gyda’r Neuadd Fawr eiconig, amlbwrpas yn y canol, yw’r lleoliad perffaith i gynnal digwyddiadau o bob math.

P’un a ydych yn cynnal perfformiad cerddorol, yn trefnu cynhadledd ryngwladol bwysig neu ginio mawreddog, mae Campws y Bae yn cynnig mannau cyfarfod rhagorol mewn lleoliad godidog ger y traeth.

LLEOLIADAU DIGWYDDIADAU AR GAMPWS Y BAE

Mannau hyblyg ar draws dau leoliad glan môr unigryw